Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΑΜΟΥΘ 240.000.000 ΕΥΡΩ

ΑΝΙΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 240.000.000 ΕΥΡΩ-ΜΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΖΑΓΟΡΙΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΝΔ ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΠΗΡΑΝ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ 2016Σε μείζον εξελίσσεται το θέμα της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων, προκαλώντας σοβαρούς κραδασμούς στο εσωτερικό τους επί του παρόντος. Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. έσπευσαν να λάβουν ήδη ως προκαταβολή την κρατική επιχορήγηση μέχρι το 2016 έχουν προκαλέσει έντονες -παρασκηνιακές μέχρι στιγμής- αντιδράσεις, καθώς αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο που διακηρύσσεται προς πάσα κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς τους απλούς φορολογούμενους η ανάγκη για νέο σφίξιμο του ζωναριού. Στελέχη της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης εκφράζουν φόβους ότι η (ούτως ή άλλως δύσκολη) προσπάθεια για συμμάζεμα των δημόσιων οικονομι κών θα συναντήσει πρόσθετη κοινω νική αντίδραση και κινδυνεύει να βυ θιστεί στην ανυποληψία από τη στιγ μή που αποκαλύπτεται ότι τα κόμμα τα επιλέγουν άλλα μέτρα και σταθμά για τους εαυτούς τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες του VETO, τα κόμματα πήραν την προκαταβολή-μαμούθ λίγο πριν από τις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Προηγήθηκε η έκδοση υπουργικής απόφασης την οποία υπέγραφε ο τό τε υπουργός Οικονομίας Γιάννης Παπαθανασίου και σε εφαρμογή της οποίας η Ν.Δ. έλαβε περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ περίπου 110 εκατομμύρια ευρώ.

Επαφές από το καλοκαίρι

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν επί σης ότι πριν ο κ. Παπαθανασίου συ ντάξει και υπογράψει την απόφαση αυτή, είχαν σημειωθεί και οι δέουσες συνεννοήσεις μεταξύ των δύο μεγά λων κομμάτων. Δεν ήταν δηλαδή και μια τόσο «αθώα» απόφαση.

Λέγεται συγκεκριμένα ότι από την πλευρά της Ν. Δ. (που ήταν ακόμη κυ βερνών κόμμα) ο μέχρι και σήμερα γραμματέας της Λευτέρης Ζαγορίτης είχε έρθει στη διάρκεια του καλοκαιριού σε επικοινωνία με το διευθυντή των γραφείων του ΠΑΣΟΚ (που ασκεί ουσιαστικά και την εποπτεία επί των οικονομικών της Ιπ ποκράτους) Ροβέρτο Σπυρόπουλο, προκειμένου να συμφωνήσουν σε μια κοινή αντιμετώπιση του καυτού οικο νομικού προβλήματος των κομμάτων τους. Ετσι δρομολογήθηκε η λύση της προκαταβολικής κρατικής επιχο ρήγησης και μάλιστα για μία ολόκλη ρη πενταετία...

Πέρα από τις πολιτικές παρενέρ γειες, θεωρείται πιθανόν πάντως να προκύψουν και άλλα θέματα, που έχουν σχέση αφενός με τη νομιμότη τα τέτοιων αποφάσεων και αφετέρου με τη διαφάνεια, που -στα λόγια του λάχιστον- όλες οι κομματικές ηγεσίες δηλώνουν ότι θέλουν να εγκαθιδρύ σουν στο δημόσιο βίο. Δεν έχουν πε ράσει, άλλωστε, πολλές ημέρες από τότε που ο κ. Γιώργος Παπανδρέου διακήρυξε από το Ζάππειο την ανά γκη αλλαγής του νόμου χρηματοδό τησης των κομμάτων...

Ηδη αποτελεί κοινό μυστικό ότι τα δυο μεγάλα κόμματα είναι καταχρεω μένα και ότι στηρίζονται στα τραπεζι κά δάνεια για την εξασφάλιση των οποίων ενεχυριάζουν συνεχώς την κρατική επιχορήγηση, ώστε να παίρ νουν οικονομικές ανάσες. Το καθε στώς της χρηματοδότησης αποτελεί πάντως ένα γόρδιο δεσμό, τον οποίο κανείς μέχρι τώρα δεν έχει επιχειρή σει να λύσει, πολύ περισσότερο να κόψει.

Για το 2010 η συνολική χρηματο δότηση ανέρχεται στα 109.343.200 ευρώ. Και η μοιρασιά θα γίνει με βά ση τα ποσοστά που έλαβαν τα κόμμα τα στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου, όπως αντίστοιχα γίνεται κάθε φορά.

Στην προκαταβολή-μαμοΰθ η Ν. Δ. πήρε τη μερίδα του λέοντος, επειδή ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιή θηκαν τα ποσοστά των εκλογών του 2007, οπότε είχε πάρει 41,8%, ενώ το ΠΑΣΟΚ 38,1%. Ετσι για κάθε έτος εί χε λαμβάνειν περί τα 26 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και το ΠΑΣΟΚ περί τα 22,5 εκατ. ευρώ.

Ερωτήματα

Ενα πρώτο ερώτημα που θέτουν ήδη αρκετοί είναι τι θα συμβεί αν στις εκλογές που θα μεσολαβήσουν μέχρι το 2016 τα ποσοστά των κομμάτων δι αφοροποιηθούν και ενδεχομένως για ορισμένα να μειωθούν κι άλλο. Προ βλέπεται βέβαια η διαδικασία του «συμψηφισμού» στο τέλος της πε νταετίας, αλλά αυτό κινδυνεύει να αποδειχτεί κενό γράμμα -ή σωστότε ρα πηγάδι δίχως πάτο-, με δεδομένη τη δεινή οικονομική κατάσταση των κομμάτων. Αλλωστε, για τη Ν.Δ. το πρόβλημα είναι κιόλας υπαρκτό, αφού πήρε την επιχορήγηση με βάση το 41,8%, ενώ λίγες εβδομάδες αργό τερα «βούλιαζε» στις κάλπες στο 33,4%!

Δεν μπορεί επίσης να γνωρίζει κα νείς αν ύστερα από τόσα χρόνια τα σημερινά κόμματα, π.χ., διασπαστούν και αν τα ποσοστά τους υποχωρήσουν τόσο πολύ που θα είναι πια αδύνατο να γίνει οποιοσδήποτε συμψηφισμός των σημερινών προκαταβολών.

Ορισμένοι μάλιστα διατυπώνουν και πιο «ακραία» σενάρια, τα οποία όμως δεν αποκλείεται να πάρουν σάρκα και οστά αν δημιουργηθούν συνθήκες πολιτικής αστάθειας τα επόμενα χρόνια.
Επί παραδείγματι, δεν υπάρχει απάντηση στο (θεωρητικό σήμερα) ενδεχόμενο να μην υφίσταται το 2016 κάποιο από τα κόμματα που έχουν λά βει την προκαταβολική επιχορήγηση.

Και το θέμα των «εγγυήσεων» αποκτά βαρύνουσα σημασία, δοθέντος ότι για τα κόμματα δεν ισχύει το πτω χευτικό δίκαιο που εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις, όπερ σημαίνει ότι αν ένα κόμμα «κλείσει», το κράτος που έχει δώσει τα χρήματα δεν μπορεί να κάνει επί της ουσίας τίποτε. Ούτε να διεκδικήσει τα όποια περιουσιακά στοιχεία έχει το κόμμα στη διάθεση του.
Δεν έχουν λείψει άλλωστε κατά το πρόσφατο παρελθόν και τα ευτράπε λα που αποδεικνύουν πόσο ασαφές είναι το καθεστώς με τις επιχορηγή σεις των κομμάτων.

Ενδεικτική η περίπτωση του ΔΗΚΚΙ, ο πρόεδρος του οποίου Δημήτρης Τσοβόλας όταν παραιτή­θηκε από την ηγεσία του και το διάλυσε ζήτησε να επιστραφεί το υπόλοιπο ποσό από τις επιχορηγήσεις στο κρά τος, αλλά πολλά από τα στελέχη δια φώνησαν, με αποτέλεσμα να ξεκινή σει ένας μακρύς και αρκετά ιδιόμορφος δικαστικός πόλεμος μεταξύ τους...

ΠΗΓΗ VETO
25-12-2009

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

TERMA ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Related Posts with Thumbnails