Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΚΟΛΛΗΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΓΩΝΑ!
Η κυρία που βλέπετε
στην φωτογραφία...ΔΕΝ καταζητείται...είναι η νέα περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.....λέγεται Θεοδώρα Κόκλα ...........και είναι....συνεργάτιδα της Θάλειας Δραγώνα, πρώην Βουλευτού Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και νυν Ειδικής Γραμματέως του Υπουργείου Παιδείας και υπεύθυνη για την παρακολούθηση των θεμάτων παιδείας και τη λειτουργία του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ!!!

Θεοδώρα Κόκλα: Το βιογραφικό της νέας Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜΘ.....ΣΠΟΥΔΕΣ :
– Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (1983),
Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
– Master in Environmental Management (1996),
European Association for Environmental Management Education (E.A.E.M.E.)

ΜΕΛΟΣ :

– Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
– Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.Δ.Ε.Μ.) (τ. Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου – Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων)
– Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Π.Σ.Δ.Μ.Η.)
– Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Τ.Ε.Ε. ‘’Tεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος’’
– Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.)
(Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου)
– Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ :
– Αγγλικά (Proficiency (1993), University of Michigan
– Γαλλικά (μέτρια)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :
26 χρόνια

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ :
Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Αττικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


9/2009 – σήμερα :
Απασχόληση στο γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρεια Αττικής με αντικείμενο την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων και Εθνικών Κληροδοτημάτων.

10/2007 – 9/2009:
Συνεργάτης της Θάλειας Δραγώνα, Βουλευτού Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και Γραμματέα του Τομέα Παιδείας υπεύθυνη για την παρακολούθηση των θεμάτων παιδείας και τη λειτουργία του Τομέα Παιδείας.

3/2004 – 9/2007 :


Απασχόληση στο γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρεια Αττικής με αντικείμενο την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων και Εθνικών Κληροδοτημάτων.
Απασχόληση, με παράλληλα καθήκοντα, στο Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης & Αποκέντρωσης της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο την Τεχνική υποστήριξη των Δήμων σε θέματα επίβλεψης Η/Μ εγκαταστάσεων και προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, γερανοφόρα οχημάτα, πυροσβεστικά οχήματα, φορτηγά ανατρεπόμενα, κάδοι απορριμμάτων, containers απορριμμάτων με συμπιεστή, οχήματα μεταφοράς containers, κ.λ.π.)

1/2003 – 3/2004 :


1/2003 – 6/2003 :
Ειδική Σύμβουλος της Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κας Ροδούλας Ζήση. Κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας είχα την ευθύνη της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου “Environmental Governance : How to link Environment and Tourism“ που πραγματοποιήθηκε στις 26 -28 Μαΐου στο Βόλο και συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερικών: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Forum “Gender, Peace and Foreign Policy : the E.U. Perspective” που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας και έλαβε χώρα στις 28 – 30 Μαΐου στο Ζάππειο Μέγαρο.

1/2001 – 12/2002 :
Διευθύντρια του γραφείου Αθηνών της Προέδρου της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ίσων Ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κας Άννας Καραμάνου

3/1998 – 12/2000 :
Ειδικός Σύμβουλος-Συνεργάτης της Άννας Καραμάνου, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα περιβάλλοντος, περιφερειακής ανάπτυξης και ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου περιλαμβάνετο ακόμα η ευθύνη του σχεδιασμού και συντονισμού των δράσεων του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών (συνεντεύξεις τύπου, προεκλογική καμπάνια), ο συντονισμός των ενεργειών για τη διοργάνωση διεθνών και εθνικών συνεδρίων και η ανάπτυξη επαφών με μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (NGOs) και φορείς του δημοσίου που αναπτύσσουν δράσεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
2/1997 – σήμερα :
Επιστημονική Υπεύθυνη – Συντονίστρια προγραμμάτων :
¨ NOW,
¨ 4ου & 5ου Μεσοπρόθεσμου για ίσες ευκαιρίες γυναικών-ανδρών,
¨ Ενημέρωσης πολιτών (DG X),
¨ 4ου & 5ου Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογία
¨ Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών
που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), τον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών και το Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.).

9/1997 -2/1998 :
Απασχόληση στο τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο :
¨ Προεγκρίσεις χωροθέτησης
¨ Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

6/1995 - 8/1997 :
Απασχόληση στο Μηχανολογικό Τμήμα της IV Περιφερειακής Διεύθυνσης Έγγειων Βελτιώσεων του Υπουργείου Γεωργίας με αντικείμενο :
¨ Μελέτη - Επίβλεψη εγγειοβελτιωτικών έργων.
¨ Επίβλεψη έργων αξιοποίησης νερών ταμιευτήρια Αστυπάλαιας.
¨ Υπεύθυνη λειτουργίας των αντλητικών εγκαταστάσεων άρδευσης Κωπαϊδικού Πεδίου.

10/1995 –10/1996 :
Παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος “European Master in Environmental Management” της European Association for Environmental Management Education (E.A.E.M.E.) που διεξήχθη στο :
¨ Πανεπιστήμιο Αθηνών (2,5 μήνες)
¨ Ερευνητικό Κέντρο (JRC) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ispra της Ιταλίας (3,5 μήνες)
¨ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) στη Λοζάννη της Ελβετίας (6 μήνες)
Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος συντάχθηκε έρευνα-μελέτη με θέμα “Applying multicriteria decision-aid for hazardous waste management. Case study: Greece” η οποία βραβεύτηκε με τιμητική διάκριση.


6/1994 - 5/1995 :
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού σε εξειδικευμένα βιομηχανικά έργα και έργα προστασίας περιβάλλοντος ως ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, ήτοι:
¨ Τεχνικός Σύμβουλος της ‘’ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ’’, εταιρείας του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας, για το έργο ‘’Αποτίμηση των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και του εξοπλισμού της ΚΥΔΕΠ’’ το χρονικό διάστημα 3/6/94 – 20/10/94.
¨ Σύνταξη των οδηγών περιβαλλοντικής συμπεριφοράς “Θερμοκήπια”, “Γαλακτοβιομηχανία - Τυροκομεία” και “Λιπασματοποίηση Γεωργικών Υπολειμμάτων” που έγινε στα πλαίσια προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του οποίου φορείς υλοποίησης ήταν η ΠΑΣΕΓΕΣ και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχ/γων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ-Η).
¨ Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης “Hazardous waste Management in Greece” σε συνεργασία με το τμήμα χημικών μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.).
¨ Σύμβουλος μηχανικός της Ε.Α.Σ. Καλαβρύτων στο έργο ‘’Ελαχιστοποίηση παραγομένων αποβλήτων και προμελέτη συστήματος βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων του ιδιόκτητου τυροκομείου’’.
¨ Σύνταξη των μελετών Εξαερισμού & Πυρασφάλειας και φακέλου έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων χωρητικότητας 250 θέσεων στα Πατήσια, ιδιοκτησίας του Αστικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία “Οικογενειακό Πάρκιγκ”.

9/1993 - 5/1994 :

Απασχόληση με την ιδιότητα του συνεργάτη - συμβούλου μηχανικού σε εξειδικευμένα βιομηχανικά έργα στην εταιρεία ΤΕΧΝΕΚΟΝ ΕΠΕ με αντικείμενο:
¨ Εποπτεία & συντονισμό της μελέτης Πυρανίχνευσης της 5ης Μονάδας Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγ. Δημητρίου Πτολεμαϊδας (350 Mwe & 70 Mwth) και των μελετών εφαρμογής Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Εξοπλισμού ανύψωσης, Θέρμανσης-Κλιματισμού και Φωτισμού των βοηθητικών κτιρίων αυτής. Οι μελέτες έγιναν για λογαριασμό της ΑΕΓΕΚ μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας κατασκευής του έργου “ANSALDO GIE - AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT - AEGEK”.
¨ Μελέτη κυκλωμάτων ισχύος και αυτοματισμού δύο TRANSTAINERS του Οργανισμού Λιμένα Θεσ/κης που έγινε για λογαριασμό της AEG μέλους της αναδόχου κοινοπραξίας κατασκευής του έργου “ΡΟΚΑΣ - AEG”.

1/1985 - 7/1993 :
Απασχόληση στο Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΚΥΔΕΠ (Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών), με αντικείμενο :
¨ Σύνταξη φακέλων υποβολής έργων στο FEOGA (Ταμείο Γεωργικού Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τον Αναπτυξιακό Νόμο.
¨ Σύνταξη Τεχνικοοικονομικών μελετών σκοπιμότητας έργων.
¨ Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών, Αναλυτικών Τιμολογίων, Τευχών Δημοπράτησης, Ηλεκτρομηχ/κών Μελετών Δημοπράτησης & Εφαρμογής.
Ø Χερσαίων αποθηκευτικών συγκροτημάτων δημητριακών (SILOS) με εγκαταστάσεις ζύγισης, καθαρισμού, ξήρανσης, διακίνησης, αερισμού και ψύξης χύδην δημητριακών καθώς επίσης και διατάξεων αυτόματης δειγματοληψίας - ταξινόμησης προϊόντος, ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας κλπ.
Ø Επιλιμένιων αποθηκευτικών συγκροτημάτων διακίνησης δημητριακών με διατάξεις ζύγισης συνεχούς ροής και παραγωγής ενσακκισμένου προϊόντος, συστήματα φόρτωσης - εκφόρτωσης πλοίων και διακίνησης χύδην προϊόντων από τον προβλήτα προς τον κυρίως αποθηκευτικό χώρο και αντιστρόφως, καθώς επίσης και διατάξεων ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας αποθηκευμένων προϊόντων.
¨ Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδων αγροτικής βιομηχανίας και επιλιμένιων εγκαταστάσεων φορτοεκφόρτωσης χύδην και ενσακκισμένων προϊόντων σε πλοία.
¨ Αποτιμήσεις Ποιότητας και Κόστους Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρομηχ/κών Εγκαταστάσεων υφιστάμενων εγκαταστάσεων
¨ Αξιολογήσεις Μελετών - Προσφορών.
¨ Έλεγχος τήρησης των όρων συμβάσεων (Διαδικασία προσωρινής- οριστικής παραλαβής ή ενδιάμεσος έλεγχος πορείας εκτέλεσης όρων σύμβασης).

ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

Πολύ καλή γνώση :
¨ DOS, MS Windows
¨ MS Office, Word, Excel, Power Point Applications
¨ Internet (Internet Explorer, Outlook), Mail


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

¨ Μέλος του Δ.Σ της Επιχείρησης Διαφήμισης Ενημέρωσης Προβολής και Ποιοτικού Ελέγχου “Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Δήμου Αθηναίων (1999 – 2002).
¨ Μέλος του Δ.Σ. - Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Δ.Σ. της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) (1995 – 2005).
¨ Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) (2009– σήμερα).

ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

¨ ‘Investigation of the causes for the low attraction οf female students in engineering careers’ ομιλία των Θ. Κόκλα. Π. Ρούνη, Π. Κατσακιώρη στο 1st European Conference on Gender and Diversity in Engineering and Science που συνδιοργάνωσαν η Ένωση Μηχανικών της Γερμανίας (Verein Deutscher Ingenieure-VDI) και η οργάνωση «Γυναίκες στο επάγγελμα του μηχανικού» (Frauen im Ingenieurberuf - FIB), στο Dusseldorf της Γερμανίας, στις 11-13 Σεπτεμβρίου 2009.

¨ «Διερεύνηση των αιτιών για τη χαμηλή προσέλκυση φοιτητριών στα Πολυτεχνεία και την αργή εξέλιξή τους στο επάγγελμα του μηχανικού”, ομιλία στην 4η παρράλληλη συνεδρίαση του 5ο Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. με θέμα «Παιδεία - Έρευνα -Τεχνολογία. Από το χθές στο αύριο» που διοργανώθηκε στο Μέτσοβο, στις 27-30 Σεπτεμβρίου 2007.¨ “Γυναίκες Μηχανικοί : Επαγγελματική επιλογή και τάσεις στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα», ομιλία στο Συνέδριο «Γυναίκες και Άνδρες στους χώρους της καθημερινότητας» που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 11 & 12 Νοεμβρίου 2005, από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π..

¨ «Συμπεράσματα Συνεδρίου ¨ Οι Γυναίκες Διπλωματούχοι Μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης & της κατάρτισης¨», ομιλία – κείμενο εργασίας στο workshop με θέμα «Ίσες ευκαιρίες για μηχανικούς ανεξάρτητα από το φύλο τους» που διοργάνωσε η ΕΔΕΜ σε συνεργασία με το ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, στις 7 Νοέμβρη του 1997.

¨ “Έρευνα για τις Γυναίκες Μηχανικούς στις Επιχειρήσεις του Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα που απασχολούν Διπλωματούχους Μηχανικούς», ομιλία στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Οι Γυναίκες Διπλωματούχοι Μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης & της κατάρτισης» που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στις 20 & 21 Ιουνίου 1997, από την Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) και το ΙΕΚΕΜ – ΤΕΕ, με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

¨ «ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ¨ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ¨», Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχος 1989, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 1998.

¨ «Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» τεύχος 3 Μάρτιος – Απρίλιος 2002 του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ».

¨ «ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ», τεύχος 5 Ιουλίου – Αυγούστου 2002 του περιοδικού «ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ».

¨ «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ», & «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ», άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ» με αφορμή την ημερίδα με θέμα «Η σημασία της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων της Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας Γυναικών Ελλάδος, Τουρκίας, Κύπρου (WINPEACE) που πραγματοποιήθηκς στην Κω και το Bodrum, από 1-4 Νοέμβρη 2007.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

¨ “Τηλεθέρμανση Χωριών και Πόλεων” του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), διάρκειας 100 ωρών (9 /5/94 - 27/6/94).

¨ “Επεξεργασία Βιομηχανικών Αποβλήτων - Πρόληψη και Ελάττωση της Βιομηχανικής Ρύπανσης - Διαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων” του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. διάρκειας 300 ωρών (8/11 - 20/12/93).

¨ “Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Τ.Ε.), διάρκειας 120 ωρών (22/9 - 5/11/93).

¨ “Πρόγραμμα Κατάρτισης Συνεταιριστικών Στελεχών στις Εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας” του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), διάρκειας 100 ωρών (1 -7 /6/92 και 2 - 6/11/92).

¨ “Ηλεκτρικοί Υποσταθμοί μεγάλων Εγκαταστάσεων” του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Τ.Ε.), διάρκειας 60 ωρών (14 - 24/10/91).

¨ “Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις Σύγχρονης Τεχνολογίας” του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Τ.Ε.), διάρκειας 30 ωρών (23 - 27/4/90).

¨ “Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Τεχνικών Έργων - Εφαρμογές - Πακέτα Η/Υ” της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), διάρκειας 40 ωρών (13/5 - 19/6/86).

¨ “Διοίκηση - Διαχείριση - Οργάνωση Κατασκευαστικών Έργων” του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), διάρκειας 30 ωρών (28/2 - 3/3/86).

Κοινωνική Δραστηριότητα:Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (Κ.Ε.Δ.Ε.) (http//http://www.kede.org/) – Μέλος της Ειρηνευτικής Πρωτοβουλία Γυναικών Ελλάδας – Τουρκίας – Κύπρου, WINPEACE, Women’s Initiative for Peace και υπεύθυνη για τη διοργάνωση στις Σπέτσες τον 9/2009 του «Εργαστηρίου Νέων για την Επίλυση Συγκρούσεων» – Mέλος της Επιτροπής για την καμπάνια "ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ" – Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ. Σ. - Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων για την περίοδο 1995-2005 -της Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε.Δ.Ε.Μ.). – Μέλος του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, υπεύθυνη για την περίοδο 1999-2002 του σχεδιασμού και συντονισμού των δράσεων (συνεντεύξεις τύπου, προεκλογική καμπάνια), διοργάνωσης διεθνών και εθνικών συνεδρίων και η ανάπτυξης συνεργασίας με συναφείς ΜΚΟ. – “Κάθε Μέρα Πολίτης” : Κατά την προεκλογική περίοδο του 2004 συνεργάστηκα με τον κ. Μανιάτη από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και είχα την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων “Εθελοντής Αιμοδότης“ και “Βραδιές Διαλόγου“ της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Επαγγελματικές Οργανώσεις – Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) – Μέλος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Ελλάδας (Π.Σ.Δ.Μ.Η.) – Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ‘’Tεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος’’ την περίοδο 1996-1999 Άλλες Κοινωνικές Δραστηριότητες – Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος της Αθήνας το 1998 με τον Συνδυασμό «Πρωτεύουσα Δύναμη» με επικεφαλή τη Μαρία ΔαμανάκηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails