Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ο.Π.Α.Π.Μία άκρως σοβαρή υπόθεση είναι η διαδικασία με την οποία έγιναν οι αναθέσεις έργων και διαγωνισμών του Οργανισμού.Δυστυχώς για κάποιους η υπόθεση έφτασε σε Ευρωπαίους Επίτροπους.Οι βασικές διαπιστώσεις του επιτρόπου κ. Τσάρλς Μακρίβι, που υπογράφει την προειδοποιητική επιστολή, επιγραμματικά καταλογίζουν στην ελληνική κυβέρνηση και στον ΟΠΑΠ ότι:

1. Ο ΟΠΑΠ είναι αναθέτουσα αρχή, δηλαδή διέπεται από το καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών

2. Η επέκταση σύμβασης του ΟΠΑΠ με την Intralot που υπογράφηκε στις 23/11/2006 ύψους 65 εκατ. ευρώ συνιστά απευθείας ανάθεση

3. Ο ΟΠΑΠ δεν ενημέρωσε ως όφειλε βάσει του κοινοτικού δικαίου τους αναδόχους για τους λόγους ματαίωσης του διαγωνισμού (2007) που είχε προκηρύξει τον Οκτώβριο του 2005

4. Η σύμβαση που υπέγραψε ο ΟΠΑΠ με την Intralot στις 31/7/2007, ύψους 96,5 εκατ. ευρώ, συνιστά επίσης απευθείας ανάθεση. Σε ό, τι αφορά τον ισχυρισμό της αναθέτουσας αρχής, η Κομισιόν υποστηρίζει ότι ο ΟΠΑΠ ακόμη και σήμερα βρίσκεται στον έλεγχο του Δημοσίου, δεδομένου ότι «το ελληνικό Δημόσιο διαθέτει de facto το δικαίωμα να διορίζει το Δ. Σ. και, άρα, να ελέγχει το διοικητικό, το διευθυντικό και το εποπτικό συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α. Ε., εφόσον το ελληνικό Δημόσιο, διαθέτοντας ποσοστό συμμετοχής στο εκάστοτε μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 34%, είναι σε θέση να επιτύχει απαρτία στη Γενική Συνέλευση και να εκλέξει το ίδιο τα μέλη του Δ. Σ.». Εξάλλου, όπως σημειώνει, «η ΟΠΑΠ Α. Ε. πρέπει να θεωρηθεί οργανισμός δημοσίου δικαίου... εφόσον έξι (6) από τα ένδεκα (11) μέλη του Δ. Σ. της ΟΠΑΠ Α. Ε. είχαν διοριστεί από το ελληνικό Δημόσιο, όταν έλαβαν χώρα η “αναθεώρηση του 2006” της “σύμβασης του 1999”, η ματαίωση του “διαγωνισμού του 2005” και η “σύμβαση του 2007”».


Η Κομισιόν κρίνει ότι η ανάθεση του 2006 τροποποίησε ουσιωδώς την αρχική σύμβαση του 1999, καθώς αφενός μεν περιέλαβε επεκτάσεις στο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, αφετέρου δε το συμβατικό τίμημα (65 εκατ. ευρώ) «μετέβαλε την οικονομική ισορροπία της αρχικής σύμβασης». «Ως εκ τούτου», καταλήγει, «η Επιτροπή είναι της άποψης ότι η “αναθεώρηση του 2006” θα πρέπει να θεωρηθεί άμεση ανάθεση υπέρ του αρχικού αναδόχου, συγκεκριμένα της Intralot». Για τη σύμβαση του 2007 που υπέγραψε με την Intralot -20 ημέρες μετά τη ματαίωση του διαγωνισμού του 2005- ο ΟΠΑΠ ισχυρίστηκε προς την Κομισιόν ότι συνιστά τροποποίηση της αρχικής σύμβασης του 1999... η οποία όμως είχε ήδη τροποποιηθεί μια φορά το 2006.


ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

E.E.: Αντικανονικές οι συμβάσεις ΟΠΑΠ με την Intralot-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ


ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ-ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails