Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010

Μετανασταευτικά ζητήματα.

Σχετικά με τα όσα γράφονται για το πρόβλημα των μεταναστών στην Ελλάδα παρατηρείται το εξής. Ενώ η Πολιτεία θα μπορούσε με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει να λύσει κάποια προβλήματα, παραμένει απούσα. Απλά βήματα για την τυχόν λύση πιστεύω είναι και τα παρακάτω:
1 Ψήφιση νόμου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι σε γνώση τους νοικιάζουν σπίτια ακατάλληλα, σκέτους τάφους σε παράνομους μετανάστες. Να τιμωρούνται
α] για πρώτη φορά με πρόστιμο ίσο με το ποσό των ενοικίων που έχουν εισπράξει.
β} για τη δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το μισό της αξίας του ακινήτου και
γ] για τη τρίτη φορά κατάσχεση του ακινήτου.
2. Έλεγχος για τη μαύρη αγορά εργασίας:
α] Για πρώτη φορά πρόστιμο ίσο με δέκα μισθούς ανοιδίκευτου εργάτη και απόδοση του ποσού 50 % στο ΙΚΑ και 50 % στο Υπουργείο Οικονομικών.
β] για δεύτερη φορά κατάσχεση της εργολαβικής αμοιβής και απόδοσγ του προστίμου ως ανωτέρω.
γ] για τρίτη φορά κατάσχεση περιουσίας.
3. Σχετική ιστοσελίδα με αναγραφή του περιστατικού βεβαίωσης της παράβασης το χρόνο που βεβαιώνεται (τόπος, χρόνος, επωνυμία) και στη συνέχεια ενημέρωση της σελίδος για τη πορεία της υπόθεσης.
4. Υπηκοότητα Ελληνική για αρχή μετά παρέλευση 5 ετίας νομίμου παραμονής στη χώρα μας και αφού γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα και Ελληνική Ιθαγένεια μετά παρέλευση 15ετίας και αφού υπάρχουν παραστατικά ενσωματώσεως στην Ελληνική κοινωνία και σεβασμού της Ελληνικής Ιστορίας και κουλτούρας.

Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και χρήση του πολύτιμου χώρου σας.

AναγνώστηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails