Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς μας που "πασχίζουν" να σώσουν την Ελλάδα μας...!

Tάδε έφη Ιωάννης Καποδίστριας


Αφιερωμένο σε όλους τους πολιτικούς μας που "πασχίζουν" να σώσουν την Ελλάδα μας...!
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος , προς την Δ' Εθνοσυνέλευση (Άργος, 11 Ιουλίου – 6 Αυγούστου 1829).
«Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ/ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.»
«Εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails