Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Δημόσια έσοδα 135 εκατομμυρίων ευρώ αναζητούν εισπράκτορα...!


Δελτίο Τύπου
Μέσα στο εύθραυστο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και σε μια δύσκολη χρονική περίοδο για τη χώρα μας όπου αναζητούνται εναγωνίως έσοδα για τα κρατικά ταμεία με δυσμενείς επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο,
διαφαίνεται τελικά ότι η πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί σημαντικά δημόσια έσοδα τα οποία θα μπορούσε να εισπράξει ανώδυνα και μέσα σε μερικές εβδομάδες, μόνο από την πάταξη της παράνομης κυκλοφορίας οχημάτων στους ελληνικούς δρόμους......


Αποχή ΚΤΕΟ
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους πάνω από δύο εκατομμύρια, επτακόσιες χιλιάδες αυτοκίνητα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί στον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ κατά τα έτη 2007-08-09, όπου το μέγεθος της αποχής ξεπέρασε σε ορισμένους νομούς το 70%. Οι τάσεις από τις αρχές του 2010 είναι αυξητικές.
Απώλειες δημοσίων εσόδων
Αν κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα περνούσε από ΚΤΕΟ τότε, το ειδικό παράβολο υπέρ δημοσίου αξίας 35€, ο αναλογούν ΦΠΑ 23% στα 10€ και το ειδικό τέλος είσπραξης υπέρ της Διεύθυνσης Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών αξίας 5€, θα δημιουργούσαν καθαρό έσοδο της τάξης των 50€/όχημα για τα ταμεία του κράτους ενώ τα συνολικά έσοδα που θα εισέρρεαν στα κρατικά ταμεία θα ανερχόταν σε πάνω από 135 εκατομμύρια ευρώ! Και όλα αυτά εφαρμόζοντας απλά τον ισχύοντα νόμο.
Αρνητικές επιπτώσεις - Ανθρώπινη Υγεία - Οδική Ασφάλεια – Εθνική Οικονομία
Πάνω από όλα όμως, με την καθολική συμμετοχή των οχημάτων στο σύστημα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ θα εξασφαλιζόταν πολλαπλάσια κοινωνικά οφέλη ανεκτίμητης αξίας που έχουν να κάνουν με την Οδική Ασφάλεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος, καθώς τα ανέλεγκτα κυκλοφορούντα οχήματα δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο και για τους δύο τομείς. Το ετήσιο μέγεθος των 1.600 νεκρών και των δεκάδων χιλιάδων τραυματισμένων και παραπληγικών συνανθρώπων μας συνεπεία των χιλιάδων τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας είναι τεράστιο και δημιουργεί παλλαπλάσια κοινωνικά πλήγματα. Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι ηλικίας κυρίως μεταξύ 18-44 ετών, οι πιο παραγωγικές ηλικίες σε οικογενειακό και επαγγελματικό-οικονομικό επίπεδο. Το οικονομικό επακόλουθο για τη χώρα μας από αυτή την εξέλιξη ανέρχεται σε πάνω 4,5 δις. €/ έτος. Επίσης, ο ευρωπαικός οργανισμός περιβάλλοντος σε έκθεσή του για την χώρα μας τον Μάρτιο 2009 σημειώνει ότι 13.000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο εξαιτίας της υπερβολικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης των αστικών κέντρων.
Τέλος, σε ελεγκτικό και οικονομικό επίπεδο και σύμφωνα με τα μεγέθη των ανέλεγκτων κυκλοφορούντων οχημάτων αν η Πολιτεία αποφάσιζε να εισπράξει τα πρόστιμα που αντιστοιχούν, τότε θα ενίσχυε τον εθνικό προυπολογισμό με το αστρονομικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου, ογδόντα εκατομμυρίων ευρώ ( 1,08 δις).
Προτεινόμενες ενέργειες
Τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών επιβάλλεται να συνεργαστούν και ενεργήσουν άμεσα με συντονισμένες ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίζουν ταυτόχρονα με την εισροή δημοσίων εσόδων, την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, ενημερώνοντας άμεσα και συστηματικά τους πολίτες για την υποχρέωση ελέγχου αυτών των οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα συνέβαιναν τα εξής, α) ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθαρότερο περιβάλλον και εκπαίδευση των πολιτών στα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα και, β) εξοικονόμηση σημαντικών δημοσίων πόρων, διότι αντί να δαπανούνται τεράστια (και πλέον πολύ σημαντικά..) ποσά κάθε χρόνο από την πολιτεία για την αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των τροχαίων ατυχημάτων και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών που συνεπάγονται, θα μπορούσε να συμβαίνει το αντίθετο, να προλαμβάνει για την δημόσια ασφάλεια και υγεία, να αποφεύγει δαπάνες και, να εγγράφονται σημαντικά δημόσια έσοδα στον εθνικό προυπολογισμό συστηματικά και απαρέγκλιτα.
Μόνο το 2009 ο ανέλεκτος στόλος εκτιμάται σε πάνω από 1 εκ. οχήματα ενώ για το 2010 αναμένονται άλλα τόσα και ενδεχομένως αυξημένα κατά πολύ περισσότερο λόγω του ότι δεν ασκείται ουσιαστικός έλεγχος έως και σήμερα. Το γεγονός αυτό βαρύνει πολύπλευρα την Πολιτεία η οποία όπως διαφαίνεται αδυνατεί να εφαρμόσει τον ισχύοντα νόμο σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ΚΤΕΟ επί σειρά ετών.
Το κόστος ελέγχου ΚΤΕΟ των 40-50€/ ΙΧΕ όχημα / δύο χρόνια δεν θεωρείται δυσβάχτατο κόστος για κανέναν ιδιοκτήτη, και όταν μάλιστα τα ΚΤΕΟ διασφαλίζουν με την ορθή και νόμιμη λειτουργία τους ότι τα κυκλοφορούντα οχήματα εκτός από ασφαλή είναι και οικονομικά στην κυκλοφορία τους και δεν καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες καυσίμου. Η τακτική διαδικασία ελέγχου οχημάτων στα ΚΤΕΟ αναπτύσει επίσης κουλτούρα για τα ζητήματα οδικής ασφάλειας, περιβάλλοντος και οικονομίας και εκπαιδεύει όλους τους πολίτες σε θέματα ορθής χρήσης και συντήρησης των οχημάτων τους.
Σε αυτά τα πλαίσια προτείνονται ως μέτρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού ΚΤΕΟ τα εξής,
α) η άμεση ολοκλήρωση της διαδιακασίας εξοπλισμού και διαπίστευσης της τεχνικής επάρκειας όλων των δημοσίων ΚΤΕΟ από το ΕΣΥΔ. Η αυθαιρεσία της Πολιτείας από το 2002 πρέπει να σταματήσει άμεσα, δεν μπορεί να υποχρεώνεται ο πολίτης να ελέγχει το όχημά του όταν δεν το πράττει πρωτίστως η πολιτεία με τα δημόσια ΚΤΕΟ τα οποία θα κληθούν να ελέγξουν τα οχήματα των πολιτών,
β) άμεση εφαρμογή συστημάτων κεντρικών ελέγχων των κυκλοφορούντων οχημάτων μέσω διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων κυκλοφορούντων οχημάτων του υπουργείου Μεταφορών – των συνδεδεμένων on line με το υπουργείο μεταφορών, λειτουργούντων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ – των Ασφαλιστικών εταιριών – των Δ.Ο.Υ., και συστηματική διαχείριση των αποτελεσμάτων και αυτόματη επιβολή κυρώσεων στους διαπιστωμένους παραβάτες.
γ) να ξεκινήσει άμεσα ανέξοδη καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών μέσα από την τακτική αλληλογραφία λογαριασμών ΔΕΚΟ, Δ.Ο.Υ., κ.λ.π., σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων τους και παράλληλα να ξεκινήσουν συστηματικά στοχευμένοι έλεγχοι από την Τροχαία για ισχύοντα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ των κυκλοφορούντων οχημάτων, έτσι ώστε να εντοπίζονται οι αμελείς και να παρακινούνται να ελέγξουν τα οχήματά τους άμεσα. Παράλληλα σε κάθε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κυκλοφορίας από οχήματα όπως π.χ. για παράνομη στάθμευση, να επιστρέφονται στον ιδιοκτήτη μόνο και εφόσον πληρούνται οι υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος.
δ) Μετατροπή των ποινών για ΚΤΕΟ βάση Κ.Ο.Κ.. Η επιβολή του τεράστιου προστίμου των 400€ που προβλέπει ο ΚΟΚ διαφαίνεται ότι δεν λειτουργεί θετικά για τους πολίτες και δεν θεωρείται αποτελεσματική λύση. Θα μπορούσε όμως με μια ειδική ρύθμιση των συναρμοδίων υπουργείων και τις κατάλληλες εντολές προς τις κατά τόπους Διευθύνσεις Τροχαίας και ΔΟΥ, να μεταβληθεί σε ένα πολύ χρήσιμο μέτρο-εργαλείο παρακίνησης των ιδιοκτητών. Θα μπορούσε δηλαδή εφόσον βεβαιώνεται η παράβαση ΚΤΕΟ, να χορηγείται χρονικό διάστημα στον ιδιοκτήτη του οχήματος π.χ. 15-30 ημερών, ώστε να προσκομίσει ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, άλλως η Πολιτεία να ενεργοποιεί τον μηχανισμό είσπραξης του προστίμου μέσω των Δ.Ο.Υ., όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα επιβάλλει ποινές μόνο σε όσους συνεχίζουν να είναι αμελείς και αγνοούν συνειδητά την σχετική υποχρέωση.
Με αυτές τις ενέργειες θεωρείται βέβαιο ότι θα ενημερωθούν πολύ σύντομα και άμεσα όλοι οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες οχημάτων και θα υποκινηθούν για άμεση συντήρηση και έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων τους.
Τα ΚΤΕΟ ενισχύουν την οδική ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την Οικονομία της χώρας,
δημιουργούν συνθήκες θετικής ανάπτυξης και ανταποδίδουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη στους πολίτες με την ορθή και νόμιμη λειτουργία τους. Ο ρόλος των ΚΤΕΟ είναι πολύ σημαντικός και κρίσιμος για την κοινωνική προοπτική των πολιτών και έτσι επιβάλλεται να αντιμετωπίζεται από όλους τους άμεσα ή και έμμεσα εμπλεκόμενους, πρωτίστως όμως από την ίδια την Πολιτεία.
Ο θεσμός ΚΤΕΟ έως σήμερα δεν υποστηρίχθηκε όσο θα έπρεπε, τα αποτελέσματα συμμετοχής των ιδιοκτητών οχημάτων κρίνονται απογοητευτικά και υπονομεύουν κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και εν τέλει δημιουργούν πολύπλευρες απώλειες και οικονομικές ζημίες τόσο για τους ίδιους όσο και για το σύνολο της χώρα μας.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails