Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για τις εκλογικές δαπάνες

Vouli_ktirioΚατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου ρυθμίζονται: α) εκ νέου τα θέματα σχετικά με τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, β) διάφορα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών.....

Ειδικότερα και μεταξύ άλλων:

* Eπανακαθορίζονται, η έννοια των εσόδων περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών στα οποία περιλαμβάνονται εφεξής μόνο τα ποσά από εισφορές φυσικών προσώπων και ο τρόπος κατάθεσης και διακίνησης των εν λόγω εσόδων και δαπανών μέσω ειδικών τραπεζικών λογαριασμών.

* Επανακαθορίζεται η έννοια των εσόδων και δαπανών των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειαρχών και δημοτικών συμβούλων και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την διακίνηση και κατάθεση των ποσών αυτών σε ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

* Απαγορεύεται η απόληψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων

* Επανακαθορίζεται η χρηματική ποινή που επιβάλλεται στους παραβάτες των διατάξεων περί χρηματοδότησης συνδυασμών και υποψηφίων, η οποία κυμαίνεται εφεξής από 30.000 έως 100.000 ευρώ.

* Θεσπίζεται πρόστιμο ύψους 30.000 έως 100.000 ευρώ σε βάρος επικεφαλής των οικείων συνδυασμών καθώς και των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειαρχών και δημοτικών συμβούλων σε περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης μέσω απόληψης τραπεζικών δανείων.

* Επανακαθορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των ορίων χρηματοδότησης συνδυασμών και υποψήφιων ως εξής: α. Ο χρηματοδότης τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ, μέχρι 50.000 ευρώ, β. με πρόστιμο μέχρι 50.000 ευρώ τιμωρούνται και οι υπεύθυνοι διαχειριστές των συνδυασμών και οι υποψήφιοι, οι οποίοι, αν και γνώριζαν, δεν εναντιώθηκαν με γραπτή δήλωσή τους για τη χρηματοδότηση.

* Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις απαγορεύσεις όσον αφορά στην μετάδοση εκπομπών και την εμφάνιση των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψηφίων αντιπεριφερειαρχών, περιφερειαρχών και δημοτικών συμβούλων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα κ.λ.π. Ενδεικτικά, εμφανίσεις στους προαναφερόμενους φορείς έναντι οικονομικού ανταλλάγματος για μεν τους υποψήφιους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης ενός έτους τουλάχιστον.

* Θεσπίζεται η υποχρέωση ανάρτησης του συνόλου των εσόδων και των δαπανών που πραγματοποιούν οι συνδυασμοί και οι αντιπεριφερειάρχες και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες και δημοτικοί σύμβουλοι από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου στην κεντρική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων. Για την μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής προβλέπονται ποινές.

Στο εξής, ο έλεγχος των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων καθώς και των εκλογικών παραβάσεων διενεργείται από Επιτροπή με πρόεδρο τον πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Περιφέρειας (ή τον αρχαιότερο αν είναι δύο)

ΑΠΟ hellenicspace

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails