Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

2.700.000 ευρώ επιστροφή ΦΠΑ σε 174 αγρότες της Ξάνθης!!! Όλη η έκθεση του Λέανδρου Ρακιντζή

2,7 εκατομμύρια ευρώ, είναι το ποσό από τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες την τριετία 2002 – 2004, που διαπίστωσε ο επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, στην ετήσια έκθεση του για το 2009. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό αφορά μόνο 174 αγρότες του νομού!!!
Η έκθεση του επιθεωρητή της δημόσιας διοίκησης αναφέρει για το συγκεκριμένο θέμα:
Επιστροφές ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος
Ύστερα από συνεργασία της Οικονομικής Επιθεώρησης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με την ΥΠΕΕ για τις επιστροφές ΦΠΑ στους Αγρότες του Ειδικού Καθεστώτος για τα έτη 2004 και 2005 αρμοδιότητας Β’ Δ.Ο.Υ Ξάνθης, διαπιστώθηκε ότι ειδικά για τις αγορές αγροτικών προϊόντων οι ποσότητες αυτών ήταν πολύ μεγάλες και ως εκ τούτου χρειαζόταν να γίνει αμέσως και κατά προτεραιότητα τακτικός έλεγχος για όλες τις υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ , παίρνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία για τις δηλωθείσες στρεμματικές καλλιέργειες και τις μέσες στρεμματικές αποδόσεις που υπάρχουν στη Διεύθυνση Γεωργίας Ν. Ξάνθης.....


Ο ΓΕΔΔ, με έγγραφά του στη Β’ ΔΟΥ Ξάνθης , ζήτησε να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα του ελέγχου που είχε ζητηθεί να διενεργήσει. Η Β’ ΔΟΥ Ξάνθης, ενημέρωσε το Γραφείο του ΓΕΔΔ ότι στα πλαίσια των ελεγκτικών διαδικασιών και προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα έκδοσης των Δελτίων Αποστολής –Τιμολογίων Αγοράς των αγροτικών προϊόντων εστάλησαν Δελτία Πληροφοριών στις κατά τόπους ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων επιχειρήσεων οι οποίες μέχρι 9/2/2009 δεν είχαν αποστείλει καμία απάντηση. Ο ΓΕΔΔ, ζήτησε την ολοκλήρωση του ελέγχου και παράλληλα δεδομένης της σοβαρότητας της υπόθεσης, με συνεχή αλληλογραφία προς τη Β’ ΔΟΥ Ξάνθης, την ΥΠΕΕ και τις εμπλεκόμενες ΔΟΥ παρακολουθούσε την υπόθεση και ζητούσε την άμεση ολοκλήρωση αυτής ενώ και επισήμανε συνεχώς την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των αρμοδίων υπηρεσιών και λήψης μέτρων για τις επιστροφές αγροτών ειδικού καθεστώτος.
Τελικά μετά παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, περίπου τριών χρόνων από την έκδοση εντολής ελέγχου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) αγρότες ειδικού καθεστώτος που αφορούσαν τις χρήσεις 2002, 2003, 2004 και καταλογίσθηκαν ποσά συνολικού ύψους 2.673.365,53 ευρώ.
Στη συνέχεια ο ΓΕΔΔ ζήτησε από την Β’ ΔΟΥ Ξάνθης να ενημερωθεί αν βεβαιώθηκε το παραπάνω ποσό και αν καταβλήθηκε μέρος του ποσού, σε αρνητική δε περίπτωση τι μέτρα ελήφθησαν για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Επίσης ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομάς και Οικονομικών, να δώσουν κάθε δυνατή οδηγία για την είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού. Επιπρόσθετα, κρίνοντας σκόπιμο να επεκταθεί ο έλεγχος όλων των περιπτώσεων αγροτών Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ που ζήτησαν έλαβαν και έκαναν χρήση εικονικών ή πλαστών Τιμολογίων Αγροτικών Προϊόντων από τη ΔΟΥ και για τα επόμενα έτη 2005-2009, καθώς και Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Τέλος ο ΓΕΔΔ ζήτησε από τις ΔΟΥ Β Ξάνθης, Δράμας και Νευροκοπίου να τον ενημερώσουν σχετικά με τα ποσά επιστροφών ΦΠΑ που πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της Υπηρεσίας, για τα έτη 2005-2009 σε αγρότες και αγροτικούς συνεταιρισμούς.
Επειδή τα ποσά που έχουν επιστραφεί από τις παραπάνω ΔΟΥ διαπιστώθηκε ότι ήταν αρκετά υψηλά, (ΔΟΥ Νευροκοπίου: βεβαιώθηκε ποσό 642.525,47 ευρώ για 32 περιπτώσεις αγροτών που ενεπλάκησαν σε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, ενώ συνολικά επεστράφη ποσό 3.243.014,40 ευρώ, για τα έτη 2004-2008 με μεγαλύτερη άνοδο το έτος 2006, ΔΟΥ Δράμας: επεστράφη συνολικά ποσό 12.408.079,26 ευρώ, για τα έτη 2005-2009) ο ΓΕΔΔ ζήτησε να διενεργηθεί άμεσα επανέλεγχος , όλων των σχετικών υποθέσεων.

Διαβάστε όλη την έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή, εδώ…

ΑΠΟ PIAZZA DEL POPOLO

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails