Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ κ. Αποστολάτος Βαΐτσης για το εισόδημα των Ελλήνων


Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Α΄ Πειραιώς και Νήσων του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αποστολάτος Βαΐτσης κατέθεσε ερώτηση προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με το εισόδημα των Ελλήνων, και έχει ως ακολούθως:
ΘΕΜΑ: «Tο 20% των Ελλήνων με εισόδημα χαμηλότερο του ορίου της φτώχειας»
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Το 20% των Ελλήνων εμφανίζει εισόδημα χαμηλότερο του ορίου της φτώχειας, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υψηλότερος είναι ο κίνδυνος της φτώχειας στα παιδιά καθώς και στην τρίτη ηλικία, με το ποσοστό στα άτομα κάτω των 17 ετών να διαμορφώνεται στο 23% και στα άνω των 65 ετών να υπολογίζεται στο 22%, ενώ ακόμα και στον απασχολούμενο πληθυσμό, το 14% αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας.
Συνεπώς ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Με τη λήψη και την εφαρμογή ποιων μέτρων προτίθεται να αντιμετωπίσει το μείζον πρόβλημα της φτώχειας;


E-mail: v.apostolatos@parliament.gr
Blog: http://apostolatos.blogspot.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails