Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΤΟ 1/3 ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ?

ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΥΤΑ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ?

Ανείσπρακτο παραμένει κάθε χρόνο το 31% των φόρων, με αποτέλεσμα να διογκώνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να καθίσταται δυσκολότερη η είσπραξή τους.
Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2008 αποκαλύπτει ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο έως τις 31-12-2008 έφτασε στα 29,5 δισ. ευρώ ή στο 12,3% του ΑΕΠ, ποσό που αν είχε εισπραχθεί, θα είχε επιλυθεί το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας.

Το εισπρακτέο υπόλοιπο αναφέρεται σε έσοδα που έχουν βεβαιωθεί και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, τα οποία διαγράφονται λογιστικά από το οικονομικό έτος στο οποίο έχουν βεβαιωθεί και επαναβεβαιώνονται ως έσοδα του επόμενου οικονομικού έτους.

Παράλληλα η διαπίστωση αυτή καθιστά για το υπουργείο Οικονομικών επιτακτική την ενεργοποίηση του μηχανισμού για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με τη συνδρομή και ιδιωτικών φορέων, διαδικασία που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη κυβέρνηση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκύπτει ότι τα περισσότερα ανείσπρακτα χρέη προς το Δημόσιο προέρχονται από πρόστιμα για φορολογικές κυρίως παραβάσεις, αλλά εντυπωσιακή είναι η διαπίστωση ότι από τους τρέχοντες έμμεσους και άμεσους φόρους δεν πληρώνεται εντός των προθεσμιών σχεδόν το 32%.

Αναλυτικότερα, για το έτος 2008 βεβαιώθηκαν από άμεσους φόρους 28,15 δισ. ευρώ και εισπράχθηκαν 19,15 δισ. ευρώ, διαγράφηκαν οφειλές 297,22 εκατ. ευρώ και το ανείσπρακτο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε 7,29 δισ. ευρώ ή στο 32% των άμεσων που φόρων που βεβαιώθηκαν και έπρεπε να εισπραχθούν. Από τους άμεσους φόρους του 2009, δεν πληρώθηκαν δηλαδή 7,29 δισ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ!

Επίσης το ίδιο έτος (2008) από την έμμεση φορολογία βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 40,68 δισ. ευρώ, διαγράφηκαν οφειλές από έμμεσους φόρους ύψους 88,39 εκατ. ευρώ και το εισπραχθέν ποσό έφτασε σε 28,30 δισ. ευρώ.

Δεν εισπράχθηκε και προστέθηκε στα λιμνάζοντα ανείσπρακτα χρέη ποσό ύψους 10,46 δισ. ευρώ ή το 30,4% των έμμεσων φόρων που βεβαιώθηκαν.

Συνολικά στην έμμεση και άμεση φορολογία βεβαιώθηκαν έσοδα ύψους 68,23 δισ. ευρώ και εισπράχθηκαν 47,45 δισ. ευρώ, δηλαδή το 68,95%. Ανείσπρακτο έμεινε ποσό 17,74 δισ. ευρώ ή το 31%.

Ενα μέρος από τα χρέη αυτά αποπληρώνονται στη διάρκεια των επόμενων ετών, αλλά ένα τμήμα τους παραμένει οιονεί ανείσπρακτο. Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο υπάρχει ένα ακόμα μεγάλο τμήμα ανείσπρακτων εσόδων που προέρχεται από «λοιπά μη φορολογικά έσοδα» και το συνολικό ποσό τις 31-12- 2008 έφτασε στα 11,72 δισ. ευρώ ή στο 4,9% του ΑΕΠ.

Οπως διευκρινίζει το Ε.Σ., το συγκεκριμένο ποσό αφορά σε υπόλοιπα Προηγουμένων Οικονομικών Ετών ΠΟΕ , έμμεσων φόρων που πρέπει να εισπραχθούν, καθώς και υπόλοιπα ΠΟΕ απολογιστικών διαφορών ισοζυγίου οφειλετών 31/12/2006, πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από τα ποινικά δικαστήρια και από μετατροπές ποινών σε χρηματικές, πρόστιμα επιβαλλόμενα από τους οικονομικούς εφόρους από παραβάσεις του ΚΒΣ

Συνολικά, δηλαδή, το εισπρακτέο υπόλοιπο του απολογισμού του οικονομικού έτους 2008 ανήλθε σε 29,47 δισ. ευρώ και είναι μειωμένο έναντι του προηγούμενου οικονομικού έτους κατά 1,95 δισ. ευρώ ή κατά 6,2%. Υπενθυμίζεται ότι το 2007 το ύψος των ανείσπρακτων οφειλών ήταν 31,4 δισ. ευρώ.

Επίσης, στη διάρκεια του 2008 τα διαγραφέντα έσοδα ανήλθαν σε 6,09 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι εκείνων του προηγούμενου οικονομικού έτους (3,2 δισ. ευρώ) κατά ποσοστό 72,94%.

Η αύξηση αυτή, όμως, οφείλεται κυρίως στην 2/08/10.4.2008 απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, με την οποία διαγράφηκαν έσοδα 5,51 δισ. ευρώ που αφορούσαν πρόστιμα σε βάρος ενός και μόνον οφειλέτη του Δημοσίου.

Δεδομένων των δυσκολιών για την είσπραξή τους, αφού δεν υφίστανται εισπρακτικοί μηχανισμοί στο υπουργείο Οικονομικών, ο στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η είσπραξη εντός του 2010 ποσού ύψους 3,2 δισ. ευρώ, ήτοι 2,7 δισ. ευρώ από την άμεση φορολογία, και περίπου 500 εκατ. ευρώ από την έμμεση φορολογία.

Στόχος είναι πάντως η αναδιοργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών, κατόπιν σχετικής εισήγησης ιδιωτικής εταιρείας, στην οποία είχε ανατεθεί η σχετική μελέτη από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έχει δηλώσει ότι θα μελετήσει το συγκεκριμένο πόρισμα και η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της.

Υ.Γ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΣΟ ΑΧΡΣΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΕΡΝΕΙ. ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΥΣ.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails