Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Την καταγραφή και αξιοποίηση των εθνικών κληροδοτημάτων ζητούν οι Ηπειρώτες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ


Η ελληνική Πολιτεία και το Σύνταγμα κατοχύρωσαν το πλαίσιο της διαχείρισης των κληροδοτημάτων το 1939 με τον νόμο 2039/39. Σύμφωνα με αυτόν ορίζεται ότι «η πιστή και επακριβής εκτέλεση της βουλήσεως των διαθετών και δωρητών, διά της οποίας διατίθενται περιουσιακά στοιχεία διά κληρονομιάς, κληροδοσίας, δωρεάς υπέρ του κράτους ή χάριν κοινωφελών σκοπών, αποτελεί υποχρέωση του κράτους».Επιπρόσθετα, ορίζεται ξεκάθαρα ότι, πέραν της υποχρέωσης του κράτους για την ευθύνη και εποπτεία των κληροδοτημάτων, το τελευταίο πρέπει να τηρεί μητρώο των κληροδοτημάτων και να έχει, ανά πάσα στιγμή, γνώση της οικονομικής κατάστασης και των δραστηριοτήτων τους.....


Ωστόσο, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών 71χρόνια μετά την πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία και διαχείριση των εθνικών κληροδοτημάτων -υπολογίζεται ότι ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται σε 9.300- , ουδείς γνωρίζει πόσα και ποια είναι ακριβώς τα κληροδοτήματα και τα ιδρύματα, ουδείς γνωρίζει την οικονομική κατάσταση των κληροδοτημάτων και ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία τους.
Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων του θέματος των Εθνικών Κληροδοτημάτων ο Πρωθυπουργός κ. Γ.Α. Παπανδρέου τόνισε με έμφαση ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια ώστε η βούληση των διαθετών να γίνει απολύτως σεβαστή και η ελληνική κοινωνία να απολαύσει τις δωρεές των ευεργετών. Πρέπει, να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά χρονικά που υπήρξε παρόμοια δήλωση σε επίπεδο Πρωθυπουργού.Προς υλοποίηση της ουσιαστικής αυτής δέσμευσης του κ. Πρωθυπουργού,οι Ηπειρώτες βουλετές του ΠΑΣΟΚ,Μιχάλης Παντούλας, Δημήτρης Τσιρώνης,Χρήστος Κατσούρας,Ευάγγελος Παπαχρήστος,Αθανάσιος Οικονόμου και Παύλος Στασινός,κατέθεσαν ερώτηση στη βουλή,προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία θέτουν στον κ. Γιώργο Παπακωσταντίνου τα εξής ερωτήματα:
1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Οικονομικών για την ανασυγκρότηση της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων ώστε να επιτελέσει το ρόλο που της αναλογεί.
2. Εάν θα διαταχθεί οικονομικός - διαχειριστικός έλεγχος στο σύνολο των κληροδοτημάτων που εποπτεύει το Υπουργείο Οικονομικών για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων ενός εκάστου και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, όπου διαπιστωθούν παρανομίες, παραλείψεις ή παρατυπίες ως προς τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους.
3. Εάν το Υπουργείο Οικονομικών θα εφαρμόσει το Ν. 1473/84 (άρθρα 37 και 47) σε ό,τι αφορά τα παλαιά Κληροδοτήματα των Ιωαννίνων και τις Σχολικές Περιουσίες της πόλης, που προέρχονται από τα κληροδοτήματα αυτά μετά τις αμφισβητήσεις που δημιούργησε η 414/2000 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.


από epirusgate

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails